חיפוש קופסא
מנפח
עד נפח

קופסאות פלסטיק עגולות

מק"ט שם פריט נפח
RJ02JETB120 קופסאות פלסטיק עגולות 0.12 ליטר 120 CC
RJ02JETB155 קופסאות פלסטיק עגולות 0.15 ליטר 150 CC
RJ02JETB180 קופסאות פלסטיק עגולות 0.18 ליטר 180 CC
RJ02JETB190 קופסאות פלסטיק עגולות 0.19 ליטר 190 CC
RJ02JETB210 קופסאות פלסטיק עגולות 0.21 ליטר 210 CC
RN02M2000-025 קופסאות פלסטיק עגולות 0.25 ליטר 250 CC
RJ02JETB280 קופסאות פלסטיק עגולות 0.27 ליטר 280 CC
RJ02JETB365 קופסאות פלסטיק עגולות 0.36 ליטר 360 CC
RB02BCT375 קופסאות פלסטיק עגולות 0.375 ליטר 375 CC
RB02FR0375 קופסאות פלסטיק עגולות 0.41 ליטר 410 CC
RB02BCT50 קופסאות פלסטיק עגולות 0.50 ליטר 500 CC
RJt02JETB520 קופסאות פלסטיק עגולות 0.52 ליטר 520 CC
RJ02JETB500 קופסאות פלסטיק עגולות 0.54 ליטר 540 CC
RJ02JETB550 קופסאות פלסטיק עגולות 0.56 ליטר 560 CC
RJ02JETB560 קופסאות פלסטיק עגולות 0.57 ליטר 570 CC
RJ02JETB600 קופסאות פלסטיק עגולות 0.60 ליטר 600 CC
RJ02JCT750-1 קופסאות פלסטיק עגולות 0.80 ליטר 800 CC
RJ02JCT750 קופסאות פלסטיק עגולות 0.80 ליטר 800 CC
RJ02JETB870 קופסאות פלסטיק עגולות 0.86 ליטר 860 CC
RJ02JETB850 קופסאות פלסטיק עגולות 0.90 ליטר 900 CC
RJ02JETB860 אריזת פלסטיק עגולה 0.95 ליטר 950 CC
RJ02JETB1000 קופסאות פלסטיק עגולות 1.00 ליטר 1000 CC
RB02BCT10 אריזת פלסטיק עגולה 1.00 ליטר 1000 CC
RN02M2000-1 אריזת פלסטיק עגולה 1.00 ליטר 1000 CC
RJ02JCT10 קופסאות פלסטיק עגולות 1.00 ליטר 1000 CC
RJ02JETB10 קופסאות פלסטיק עגולות 1.09 ליטר 1090 CC
RJ02JET10 קופסאות פלסטיק עגולות 1.10 ליטר 1100 CC
RJ02JETB11 קופסאות פלסטיק עגולות 1.10 ליטר 1100 CC
RJt02JETB12 קופסאות פלסטיק עגולות 1.20 ליטר 1200 CC
RJ02JETB1560 קופסאות פלסטיק עגולות 1.58 ליטר 1580 CC
RJ02JETB15 קופסאות פלסטיק עגולות 1.61 ליטר 1610 CC
RJ02JET225 קופסאות פלסטיק עגולות 2.00 ליטר 2000 CC
RJ02JET25 קופסאות פלסטיק עגולות 2.60 ליטר 2600 CC
RJ02JCT25 אריזת פלסטיק עגולה 2.70 ליטר 2700 CC
RJ02JET26 קופסאות פלסטיק עגולות 2.70 ליטר 2700 CC
RJ02JCT25 קופסאות פלסטיק עגולות 2.70 ליטר 2700 CC
RJ02BP25P קופסאות פלסטיק עגולות 2.70 ליטר 2700 CC
RJ02JCT30 קופסאות פלסטיק עגולות 3.00 ליטר 3000 CC
RJt02JET30 קופסאות פלסטיק עגולות 3.00 ליטר 3000 CC
RB02FL3 אריזת פלסטיק עגולה 3.10 ליטר 3100 CC
RJt02JET33 קופסאות פלסטיק עגולות 3.20 ליטר 3200 CC
RJ02JET34 קופסאות פלסטיק עגולות 3.40 ליטר 3400 CC
RJ02JET35 קופסאות פלסטיק עגולות 3.60 ליטר 3600 CC
RJ02JET38P קופסאות פלסטיק עגולות+מכסה לשליפת מגבונים 3.9 ליטר 3900 CC
RJt02JET38 קופסאות פלסטיק עגולות 3.90 ליטר 3900 CC
RN02M99-4 אריזת פלסטיק עגולה 4.00 ליטר 4000 CC
RN02MO3-4 אריזת פלסטיק עגולה 4.00 ליטר 4000 CC
RB02FL38 אריזת פלסטיק עגולה 4.10 ליטר 4100 CC
RJ02JETH45PR קופסאות פלסטיק עגולות 4.50 ליטר 4500 CC
RJt02JET44 קופסאות פלסטיק עגולות 4.60 ליטר 4600 CC
RB02FL42 קופסאות פלסטיק עגולות 4.72 ליטר 4720 CC
RN02MO3-5 קופסאות פלסטיק עגולות 5.00 ליטר 5000 CC
RN02M99-5 קופסאות פלסטיק עגולות 5.00 ליטר 5000 CC
RJ02JCT53 קופסאות פלסטיק עגולות 5.00 ליטר 5000 CC
RJt02JET50 קופסאות פלסטיק עגולות 5.20 ליטר 5200 CC
RJ02JET53 קופסאות פלסטיק עגולות 5.40 ליטר 5400 CC
RJt02JET56 קופסאות פלסטיק עגולות 5.70 ליטר 5700 CC
RB02FL51 אריזת פלסטיק עגולה 5.75 ליטר 5750 CC
RS025800 קופסאות פלסטיק עגולות 5.80 ליטר 5800 CC
RJ02JCT60 קופסאות פלסטיק עגולות 6.00 ליטר 6000 CC
RJ02JET62 קופסאות פלסטיק עגולות 6.20 ליטר 6200 CC
RJ02JCT60 קופסאות פלסטיק עגולות 6.50 ליטר 6500 CC
RJ02JET70 קופסאות פלסטיק עגולות 7.30 ליטר 7300 CC
RJ02JET86P קופסאות פלסטיק עגולות+מכסה לשליפת מגבונים 8.8 ליטר 8800 CC
RJt02JET86 קופסאות פלסטיק עגולות 8.80 ליטר 8800 CC
10-RN02M2000 קופסאות פלסטיק עגולות 10.0 ליטר 10000 CC
RT0210_2 קופסאות פלסטיק עגולות 10.0 ליטר 10000 CC
RT0210_1 קופסאות פלסטיק עגולות 10.0 ליטר 10000 CC
RT0210_3 קופסאות פלסטיק עגולות 10.0 ליטר 10000 CC
RJt02JET103 קופסאות פלסטיק עגולות 10.6 ליטר 10600 CC
RB02FL11 קופסאות פלסטיק עגולות 12.5 ליטר 11000 CC
RJ02JET107 קופסאות פלסטיק עגולות 11.0 ליטר 11000 CC
RJt02JET110 קופסאות פלסטיק עגולות 11.3 ליטר 11500 CC
RT0212 קופסאות פלסטיק עגולות 12.0 ליטר 12000 CC
RN02M03-125 קופסאות פלסטיק עגולות 12.5 ליטר 12500 CC
RJt02JET125 קופסאות פלסטיק עגולות 13.2 ליטר 13200 CC
RJ02JET150 קופסאות פלסטיק עגולות 15.90 ליטר 15900 CC
RN02M2000-16 קופסאות פלסטיק עגולות 16.0 ליטר 16000 CC
RN02MO3-16 קופסאות פלסטיק עגולות 16.0 ליטר 16000 CC
RJ02JET160 קופסאות פלסטיק עגולות 16.1 ליטר 16100 CC
RS0217000 קופסאות פלסטיק עגולות 17.0 ליטר 17000 CC
RJt02JET180 קופסאות פלסטיק עגולות 17.7 ליטר 17700 CC
RJ02JET175-1P קופסאות פלסטיק עגולות 17.7 ליטר 17700 CC
RB02FL18 אריזת פלסטיק עגולה 18.0 ליטר 18000 CC
RN02M03-18 אריזת פלסטיק עגולה 18.0 ליטר 18000 CC
RS0218000 קופסאות פלסטיק עגולות 18.0 ליטר 18000 CC
RN02M99-20 אריזת פלסטיק עגולה 20.0 ליטר 20000 CC
RN02M2000-20 אריזת פלסטיק עגולה 20.0 ליטר 20000 CC
RJt02JET200 קופסאות פלסטיק עגולות 20.2 ליטר 20200 CC